Pojezierze Wałeckie, pobliskie parki krajobrazowe
i mnogość zabytków w okolicy wsi Lipie dają możliwość odbycia atrakcyjnych wycieczek krajoznawczych.
W pobliskim Mirosławcu znajduje się kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowany w 1543 roku.
W Bronikowie odwiedzić można zbudowany w 1775 roku Kościół pw. Świętego Jakuba Apostoła, a w Próchnowie kościół pw. Serca Pana Jezusa. Interesujące zabytki sakralne znajdują się również w Jabłonowie, Łowiczu Wałeckim i Toporzyku. W Laskach Wałeckich znajduje się urokliwy kościół roztaczający romantyczna atmosferę, który wato zobaczyć z bliska.

Nad jeziorem Piecnik leży z kolei urokliwy park dworski
o powierzchni 3,3 ha. Rośnie w nim niemal 500 drzew liściastych i iglastych. Dęby, buki, lipy i jesiony mają tam nawet 400 cm obwodu. W Mirosławcu znajduje się również dobrze zachowany cmentarz żydowski z XVIII wieku o powierzchni aż 1,6 ha i dawny majdan zamkowy otoczony fosą o szerokości 10 metrów.

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum działa od 1928 roku. Posiada zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny
i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII, zbiory pamiątek po kombatantach II wojny światowej oraz artystyczne meble
i wyroby rzemiosła artystycznego. Odbywają się także wystawy czasowe: "Współczesna litografia japońska", "Japonia w starej fotografii"— "Spotkanie z kulturą
i sztuką Japonii", "Skarby z autostrad", "Świat ikon", "Życiorysy niezwykłe ." Co roku w styczniu odbywa się prezentacja prac miejscowych artystów plastyków — Salon Doroczny, który jest okazją do spotkań wałeckich twórców. Muzeum prowadzi też badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe oraz liczne imprezy towarzyszące wystawom — pokazy walk, festyny, prelekcje.

W relaksującej atmosferze domu Lipie-Althof i jego urokliwym otoczeniu będziesz mógł odzyskać poczucie harmonii i pogodę ducha.

Tu - w Lipiu
- czekamy na Ciebie!