Okolica Lipia jest wprost stworzona do spacerów
i rowerowych eskapad oraz wycieczek na nartach biegowych zimą. Dlatego wytyczono tu szlaki rowerowe
o rożnym stopniu trudności, wiodące przez lasy i nad jeziorami. Po drodze można zobaczyć zwierzęta leśne,
a wśród nich żubry. Pięknem przyrody można cieszyć się
m.in. w okolicznych rezerwatach.

Rezerwat "Rosiczki Mirosławskie" — rezerwat obejmuje torfowisko pojeziorne z bogatą florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatunków owadożernych roślin — rosiczek. Ogółem na jego terenie występują 23 gat. roślin rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem. Jest to rezerwat ścisły.

Rezerwat Przyrody "Wielki Bytyń" — w rezerwacie występuje 247 gat. roślin, w tym 17 gatunków drzew. Także świat zwierzęcy zaskakuje bogactwem. Spotykamy dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, orliki krzykliwe, orły bieliki, kormorany.

Rezerwat "Dolina Rurzycy" — powstał w 2005 roku. Obejmuje obszar 554,68 ha (wraz z otuliną: 1093,64 ha). Rezerwat ten, razem z Diablim Skokiem i Smolarami, to ponad 1600-hektarowy obszar chroniony, który wieńczy wschodni fragment Pojezierza Wałeckiego.

Rezerwat "Diabli Skok" — jest to fragment Pojezierza Wałeckiego, który zachował się właściwie bez większych zmian w formie pierwotnej. Jego obszar to 20,98 ha. Okolica jest wyjątkowo malownicza, głównie ze względu na ja dość głęboki jar na terenie rezerwatu oraz fakt, że na jego zboczach leżą powalone drzewa. Wygląda przez to jakby człowiek nigdy go nie odwiedzał. Głębokość
w niektórych miejscach wynosi do 20 metrów, są tu też liczne źródła, spływające do jeziora Krępsko Małe. Mikroklimat miejsca sprawia, że może rozwijać się tu roślinność, której raczej spodziewalibyśmy się
w obszarach górskich (np. przetacznik górski lub niezapominajka leśna). W rezerwacie możemy spotkać aż 285 gatunków różnych roślin. Diabli Skok stanowi część Doliny Rurzycy i jest miejscem interesującym dla zapalonych kajakarzy.

Rezerwat "Strzaliny koło Tuczna" — został założony
w 2008 r.. Jego obszar wynosi 17,83 ha. Obejmuje tereny podziemne, w tym fragmenty zachowanych bunkrów, ale ma też część naziemną, którą stanowi las porastający pobliskie wzgórza. Jest to miejsce lubiane przez nietoperze. Można je tam spotkać, gdyż okolica jest bogata w miejsca ciemne, ciche i spokojne, a przy tym wilgotne.

W relaksującej atmosferze domu Lipie-Althof i jego urokliwym otoczeniu będziesz mógł odzyskać poczucie harmonii i pogodę ducha.

Tu - w Lipiu
- czekamy na Ciebie!